OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

Zjišťování údajů

 

Kupující bere na vědomí, že vzhledem k realizaci smlouvy  a za účelem automatického zpracování (vystavování faktur, vedení účetnictví, správa zákaznické databáze / databáze dodavatelů, za účelem vyřizování poptávek / objednávek, informací o probíhajících obchodních aktivitách atd.)  ukládáme data o jeho osobě. Jiná, než osobní data, uvedená ve smlouvě, neukládáme.

 

 

Předávání dat

 

Uložená data (jméno, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa, E-Mailová adresa, bankovní spojení, DIČ atd.) nebudou bez výslovného dobrovolného souhlasu předána pro žádné další použití,např. zasílání reklamních materiálů / novinek a nebudou předána třetím, osobám. Právo předání osobních dat třetím osobám si vyhrazujeme pouze za účelem dodržení zákonných předpisů.

 

 

Právní nároky

 

Kupující má právo na permanentní smazání těchto dat. Tento požadavek musí být u nás vznesen bez předepsané formy písemně nebo ústně. Kupující má právo na informace o svých datech a je kdykoliv oprávněn odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním.

 

 

Verze 07/2018

office@miroslavska.com

 

 

Stáhněte si naše kompletní směrnice o ochraně osobních údajů ve formátu PDF: